Tư Vấn

banner
Tư Vấn

Ý Nghĩa 3 Tầng Hương Thơm

Ý Nghĩa 3 Tầng Hương Thơm

Tinh dầu nước hoa được sáng tạo theo cấu trúc kim tự tháp với 3 tầng hương thơm: hương đầu (top notes), hương giữa (heart notes) và hương cuối (base notes).

®Jalin Fragrance Oils