Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA

Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA

Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA

Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA

Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA
Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA
Hiệp Hội Tinh Dầu Thế Giới - IFRA

“IFRA khuyến khích việc sử dụng hương thơm an toàn cho mọi người”

 

 

- Năm 1973, ngành công nghiệp nước hoa toàn cầu đã cùng nhau thành lập một hiệp hội quốc tế mới. Sứ mệnh của nó đại diện cho lợi ích tập thể của ngành công nghiệp và thúc đẩy việc sử dụng và thưởng thức nước hoa, hương thơm một cách an toàn trên toàn thế giới.


- Mục tiêu của chúng tôi vẫn là tạo ra sự khác biệt - theo mọi nghĩa tạo ra những loại nước hoa, hương thơm mang lại niềm vui, cảm xúc và màu sắc cho cuộc sống của mọi người để hỗ trợ sự thịnh vượng thông qua việc làm và tiến bộ khoa học và thực hiện trách nhiệm - bảo vệ người tiêu dùng thông qua Quy tắc Hành vi và Tiêu chuẩn IFRA của chúng tôi, cũng như tôn trọng môi trường chung của chúng tôi.